برگی از یک کتاب/68

برگی از کتاب «دانشمندان و بزرگان اصفهان» عُمّان سامانی میرزا نورالله، فرزند عبدالله، ملقّب به تاج الشعراء، شاعر، ادیب و عارف، پدرش «ذرّه» تخلص می نموده، و او فرزند عبدالوهاب قطره است؛ از خاندانی ادیب و شاعر. در حدود سال 1239 متولد گردیده، کمی تحصیل نموده، در خدمت آقا میر محمد هادی پاقلعه ای [ازادامه خواندن «برگی از یک کتاب/68»