سخن مجذوب/40

از بیانات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوب‌علیشاه)به مناسبت میلاد حضرت علی علیه السلام بِسْمِ‌اللهِ‌الرَّحْمنِ‌الرَّحیم. در مقام ایثارِ در مقابل پیغمبر و فداکاری، هیچکس به پای علی نمی‌رسید. مؤمنین دیگر هم بودند – خود پیغمبر هم فرمود، امام هم فرمود – که دارای ارزش ایمانی بودند. ولی هیچکدام به پای خلوص نیّت و ارزشادامه خواندن «سخن مجذوب/40»

سخن مجذوب/17

عمل به «باید» و یا «نباید» در روزه گرفتن قسمتی ازبیانات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه سلّمه الله درتاریخ  شنبه 6 مهر 1387 در جلسه ی خواهران ایمانی: بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله تا حالا سلامتی داشته اید و روزه گرفتید، چون اگر سلامتی نباشد نباید روزه گرفت. وقتی امری به ماادامه خواندن «سخن مجذوب/17»