عکس/245

حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی رضا علیشاه رحمت الله علیه پشت سرِ ایشان، از راست به چپ: آقایان دکتر حسن شفیعیان راد، حاج غلامرضا دهقانی، علی نورائی بیدخت، … قاسملو شورابی، محمد رضا فاطمی، … کاراندیش، … ؟ و حسین هاشمی. (با تشکر از برادر عزیز، آقای مهدی فاطمی بابت ارسال عکس)

عکس/227

حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیدختی صالح علیشاه (طاب ثراه) نفر سمت راست: زنده یاد کربلائی حجی جوان (آسیابان آسیاب صالح آباد) نفرات سمت چپ: زنده یاد آقاسید کاظم – ؟ – میرزا عبدالعلی بدیعی – کار اندیش. مکان: بیدخت؛ سراچه (بیرونی) حضرت آقا.

عکس/33

سمت راست: دو تن از سادات محترم گناباد. سه مندیلی وسط: به ترتیب آقایان حاج محمد علی امینی بیدختی، کربلائی ملا اسدالله نورائی بیدخت، حاج محمد کاظمی(سراچه). بین حاج آقا امینی و کربلائی اسدالله: آقای کار اندیش شیرازی. عکس از فتو دیانا، اهواز.

عکس/28

جمعی از فقرا از راست به چپ:(ایستاده) آقایان کربلائی حسن دشتی، حاج محمد نورائی، ابراهیم پر توان (بوشهری)، قاسملو شورابی، حاج اسماعیل رفیعی، حاج محمد هاشمی (نشسته) آقایان  کار اندیش (شیرازی)،جمشید خدادوست (بوشهری) مکان: دولتسرای حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی (رضا علیشاه)، تهران