بزرگداشت سعدی

نوای سراج و همنشینی سعدی و ویکتور هوگو  (گزارشی از بیستمین یادروز شیخ اجل؛ برگرفته از روزنامه خراسان، شماره 19516، شنبه 2 اردیبهشت 1396)  آرامگاه سعدی میزبان علاقه‌مندان این شاعر شد تا در آغاز اردیبهشت ماه که با نام او همراه است، یادش را گرامی بدارند. به گزارش ایسنا، ادامه برنامه‌های بیستمین یادروز سعدی، شامگاهادامه خواندن «بزرگداشت سعدی»