عکس/281

1- حضرت آقای صالح علیشاه 2- حضرت آقای رضاعلیشاه 3- آقای حاج میرزا محمد باقر سلطانی 4- آقای حاج سلطان محمد نوری 5- آقای حاج علیمحمد سلطانپور 6- جناب آقای سید هبت الله جذبی (ثابتعلی) 7- آقای … تابنده 8- آقای حاج ابراهیم هاشمی 9- آقای حاج حسینعلی دهقانی 10- آقای حاج حسین اللهیاری 11-ادامه خواندن «عکس/281»

عکس/280

1- حضرت آقای صالح علیشاه 2- حضرت آقای رضاعلیشاه 3- جناب آقای سید هبت الله جذبی (ثابتعلی) 4- آقای حاج محمد نورائی بیدخت (ماذون محترم سابق بیدخت) 5- آقای حاج عباسعلی کاظمی (ماذون محترم مشهد) 6- حاج غلامرضا خان وفایی 7- حاج محمدعلی امینی (شهردار) 8- حاج حسین دهمرده 9- حاج حسن زارع حقیقی 11-ادامه خواندن «عکس/280»

عکس/151

حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی رضا علیشاه، جناب آقای جذبی (ثابتعلی)، حاج آقای دکتر سعادتی و حاج محمد آقا تابنده. از بیدختی ها آقایان حاج حسینعلی دهقانی و حاج حسین دهمرده (پشت سر حضرت آقا) در عکس حضور دارند.

عکس/19

حضرت آقای صالح علیشاه …………………………. از راست به چپ: حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی (رضاعلی)، کربلائی ملا اسدالله نورائی بيدختي، — ، جناب آقای سید هبة الله جذبی (ثابتعلی)، — ، حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیدختی صالح علیشاه، و دکتر حربا در عکس دیده می شوند. مکان: سراچه (بیرونی) حضرت آقا، بیدختادامه خواندن «عکس/19»