یک مقاله

روح مصلح به مناسبت چهلمین روز رحلت حقوق‌دان عارف دکتر نورعلی تابنده مقاله ی منتشر شده در روزنامه اطلاعات، چاپ تهران (شماره مورخ 15 بهمن 1398) به قلم: دکتر علی محمد صابری شادروان حاج دكتر نورعلی تابنده (ملقّب به مجذوب‏عليشاه)، سوّمين فرزند جناب آقای صالح‏عليشاه، در تاريخ ۲۱ مهرماه ۱۳۰۶ برابر با ۱۷ ربيع‏ الثّانیادامه خواندن «یک مقاله»

برگی از یک کتاب/82

هانری کُربَن آنجا که به موضوع ولایت، معنویّت شیعی و معنای امام در معنویّت شیعی می پردازد، می گوید: یک شیخ عالیقدر تصوّف ایرانی، سلطان علیشاه (متوفی به سال 1327 قمری/ 1909 میلادی) شرح کاملی از ولایت، هم از منظر حکمت نظری یا نظریه حکمی و هم از منظر حکمت عملی (جایگاه امام در تجربهادامه خواندن «برگی از یک کتاب/82»