عکس/78

حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیدختی صالح علیشاه در میان جمعی از فقرا از فقرای بیدختی، جناب آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی( رضا علیشاه)، آقایان حاج ابوالقاسم نورنژاد( درویش صابر علی) حاج علی محمد سلطانپور،  ملا محمد صدر العلما، کربلائی غلامرضا حاج جعفر(جعفری)، حاج ابراهیم هاشمی، حاج محمد علی پای بست،حاج رضا پای بست،ادامه خواندن «عکس/78»

عکس/34

حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیدختی صالح علیشاه اقایان حاج سلطانحسین تابنده (رضا علیشاه)، حاج محمد باقر سلطانی،حاج حسینعلی سعادتی، حاج ابوالقاسم نورنژاد، حاج محمد خان راستین (درویش رونقعلی)، حاج محمد صادق سعیدی (معین)، … و جمعی از بیدختی ها: آقایان کربلائی ملا اسدالله نورائی، میرزا عبدالعلی بدیعی، کربلائی حسین باقری،کربلائی حسن ملا (محمدی)،ادامه خواندن «عکس/34»

اقطاب بیدختی/6( بخش اول)

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده( مجذوب علیشاه) سلّمه الله قطب سی و نهم سلسله طریقت شاه نعمت اللهی سلطان علیشاهی گنابادی      حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده( مجذوب علیشاه)، سومین فرزند حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیدختی( صالح علیشاه)، در تاریخ 21مهر 1306 شمسی( 17ربیع الثانی 1346 قمری) مصادف با سالروز تولدادامه خواندن «اقطاب بیدختی/6( بخش اول)»