مشایخ و مأذونین بیدختی/6

آقای حاج عبدالعزیز بدیعی بیدختی آقای حاج عبدالعزیز بدیعی بیدختی، فرزند عبدالعلی (مشهور به میرزا عبدالعلی)، در سال 1319 خورشیدی در بیدخت متولد گردید. بعد از گذراندن مراحل تحصیل، در سال 1341 به سپاه دانش اعزام شد و در سال 1343 به عنوان دبیر در آموزش و پرورش مشغول به تدریس گردید و بعد ازادامه خواندن «مشایخ و مأذونین بیدختی/6»

عکس/47

جمعی از بیدختی ها از راست به چپ: حاج میرزا محمد شفیع نورائی بیدختی،کربلائی ابراهیم زمانی،حاج محمد نورائی، — ،حاج محمد علی امینی (شهردار)، حاج حسن صفائی، اسدالله فتاحی نژاد. کودکان از راست به چپ: – -، بهزاد نورائی، عبدالعلی امینی، حسین صفائی. زمان: اواخر دهه 1340 خورشیدی.        مکان: بیدخت.