عکس/223

جناب آقای حاج نظام الدین واعظی (ظفرعلی) بر مزار جناب آقای حاج شمس الدین حایری (ارشادعلی) رحمت الله علیه در آرامستان بهشت زهرای تهران

عکس/196

از چپ به راست: جناب آقای حاج نظام الدین واعظی (ظفرعلی)، شیخ بزرگوار سلسله طریقت نعمت اللهی سلطان علیشاهی (گنابادی)؛ آقای حاج عباسعلی کاظمی بیدختی، مأذون محترم اقامه جماعت فقرای مشهد و شهرهای خراسان.

عکس/154

از چپ به راست :  جناب آقای حاج نظام الدین واعظی (ظفر علی) و جناب آقای حاج محمود گنجی (حکمت علی)، مشایخ بزرگوار سلسله طریقت نعمت اللهیه سلطان علیشاهی (گنابادی).

مجلس ترحیم در مشهد

بعد از ظهر امروز، دوشنبه 22 اردیبهشت 1393، مجلس ترحیم مولا زاده ی عزیز، جناب هادی تابنده، از طرف فقرای سلسله طریقت نعمت اللهی سلطان علیشاهی گنابادی در مشهد مقدس برگزار گردید. جناب آقای حاج نظام الدین واعظی، شیخ بزرگوار سلسله، و جنابان آقایان حاج سید احمد جعفری و  حاج عباسعلی کاظمی بیدختی، مأذونین محترمادامه خواندن «مجلس ترحیم در مشهد»