برگي از يك كتاب/29

برگي از كتاب سالك حكمت ……………………… گفت و گوي شهين اعواني و حامد زارع با استاد [دكتر غلامرضا اعواني] … حال كه سخن به اينجا رسيد، مايلم بدانم كه نسبت شما به نحو عملي با تصوف چگونه بوده است؟ بالاخره تا كنون دكتر نصر و دكتر نصرالله پورجوادي در مورد اين مسائل به شكل واضحيادامه خواندن «برگي از يك كتاب/29»

معرفي كتاب مرجع عرفان و تصوف

 مرجع عرفان و تصوف        مطالعه در باره اخلاق و عرفان و مقوله ها و مفاهيم و موضوعات اخلاقي و عرفاني، سنّتي ديرينه در ميان عالمان و فرهيختگان ايراني و اسلامي است. آنها با تأسي به قرآن و سنّت نبوي بيشتر از هر مقوله و حوزهْ ديگري به اخلاق و عرفان و معارف شكلادامه خواندن «معرفي كتاب مرجع عرفان و تصوف»