برگی از یک کتاب/61

برگی از کتاب آخرین ماموریت … پس از ادای فریضه ی ظهر و عصر، از جویمند حرکت و به سمت بیدخت که قریه ی دیگری از شهرستان گناباد است، به راه افتادیم. این قریه سابقاً بسیار کوچک و خراب بوده است ولی بعد از آنکه مرحوم سلطان علیشاه از آنجا برخاست، کم کم رونق یافتادامه خواندن «برگی از یک کتاب/61»

برگی از یک کتاب/47

برگی از کتاب زیر آسمان بیدخت (جلد اول) به مناسبت فرارسیدن 26 ربیع الاول 1437، یکصد و دهمین سالروز شهادت حضرت آقای سلطان علیشاه (26 ربیع الاول 1327)، قطب سی و چهارم سلسله طریقت نعمت اللهی سلطان علیشاهی (گنابادی)      در خدمت حضرت آقای سلطان‌علیشاه (طاب ثراه) کربلائی ملّا اسدالله نورائی بیدختی همچون پدرش، ملّاادامه خواندن «برگی از یک کتاب/47»

برگی از یک کتاب/22

برگی از کتاب نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم سفر مکه جناب حاج ملا سلطان محمّد در سال 1305 [قمری] به قصد زیارت خانه خدا حرکت کرد. چهارده نفر از فقرای گناباد در این سفر ملازمت داشتند از این قرار: حاج میرزا علی نقی ریابی، حاج میرزا محمود ریابی، حاج میرزا محمّد تقی ریابی،حاجادامه خواندن «برگی از یک کتاب/22»

یادی از گذشته/18

از قدیمی ترها بشنویم: سالار عبدالله امانیان از مرحوم کربلائی محمد شفیع و او از مرحوم علی اصغر، جد امّی سالار عبدالله، نقل کرد که علی اصغر گفته بود حاج محمد حسن نامی از بیدخت بوده که می گفتند نورعلیشاهی [منسوب به حضرت نورعلیشاه اصفهانی] است و خیلی خوب شخصی بوده، موقعی که عیالش مرحومهادامه خواندن «یادی از گذشته/18»

برگی از یک کتاب/8

برگي از کتاب  سرگذشتي پيش نوشته         … انتخاب نام خانوادگي      پدرم از سال ها قبل از تولدم تا پايان عمرش با نام «مصدق السلطان» ناميده مي شده است و پس از تصويب قانون شناسنامه كه كليهْ اتباع ايران مكلف شدند يك نام خانوادگي براي حودشان انتخاب كنند، پدرم نام عرفاني «تفضّلي» را انتخابادامه خواندن «برگی از یک کتاب/8»

مشایخ و مأذونین بیدختی/3

    کربلائی ملاّ اسدالله نورائی بیدخت      کربلائی ملاّ اسدالله نورائی بیدخت فرزند ملاّ حسینعلی، فرزند کربلائی محمد علی، فرزند ملاّ حسین، فرزند حاج شفیع، فرزند رجبعلی، در سال 1262 خورشیدی در بیدخت گناباد به دنیا آمد. پدرش، ملاّ حسینعلی بیدختی، خادم حضرت آقای حاج ملاّ سلطان محمد سلطان علیشاه، قطب سی و چهارم سلسلهادامه خواندن «مشایخ و مأذونین بیدختی/3»

خانقاهی در کویر/6

نظر مذهبی به حقوق بشر      [ آقای رضا علی شاه] سال های بعد نیز سفرهای متوالی داشت. بعد از وفات پدر، بر مسند ارشاد و هدایت سلسلۀ رضویۀ نعمت اللهیۀ سلطان علی شاهی نشست و ضمن رسیدگی به امور کشاورزی، به  توسعه و تکمیل صحن های مزار سلطان علی شاه، و آبادی و تنقیۀادامه خواندن «خانقاهی در کویر/6»