عکس/123

حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیدختی صالح علیشاه ردیف بالا از راست به چپ: آقایان مشهدی اسماعیل کاشی (باغبان)، استاد یوسفعلی میرعلیزاده، حاج محمد حسین میرعلیزاده، مشهدی اسماعیل مهربانی (نیشابوری)، حسین محمدیان. ردیف وسط از راست به چپ: ؟ ، حاج محمد کاظمی، استاد عباسعلی مقنی، حاج حسینعلی دهقانی، عزیزالله صفاریان، کربلائی اسماعیل زمانی،ادامه خواندن «عکس/123»

عکس/26

جمعی از بیدختی ها: از راست به چپ: آقایان حاج محمد نورائی، حبیب الله زمانی، همایون کلانی(شهردار وقت بیدخت)، يوسفعلی شمسی، حاج شکرالله سالاری، مجاوری، حاج حسن شاه بدیع زاده، ابوالقاسم سلطانخواه، حاج حسین نجاری، محمد رضا هنرمند، دکتر آذری، حاج طاووس علی موٌیدی، محمد بقائی، حاج شیخ محمد رضا کاظمی،کربلائی حسین پاکدین، محمد كاظمادامه خواندن «عکس/26»

عکس/18

ردیف جلو، از راست به چپ: آقای دکتر حربا، جناب آقای سید هبة الله جذبی (ثابتعلی)، حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی (رضا علیشاه)، آقای حاج شیخ محمد رضا کاظمی، آقای محمد رضا موٌیدی آقای استاد محمد حسن هاشمی (مندیلی پشت سر حضرت آقا)، آقای یوسفعلی بقائی (مندیلی پشت سر شیخ محمد رضا) زمان: اواخرادامه خواندن «عکس/18»