مولوی؛ تشیّع و بعض اشعار او در مدح حضرت علی علیه السلام (6)

در مدح مولی الموالی علی علیه السلام شاهی که وصی بود و ولی بود، علی بود     سلطان سخا و کرَم و جود، علی بود مسجود ملایک که شد آدم، ز علی شد     آدم چو یکی قبله و مسجود، علی بود هم آدم و هم شیث و هم ایوب و هم ادریس     هم یوسف و همادامه خواندن «مولوی؛ تشیّع و بعض اشعار او در مدح حضرت علی علیه السلام (6)»

مولوی؛ تشیّع و بعض اشعار او در مدح حضرت علی علیه السلام (5)

به قلم: حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی رضا علیشاه دیگر از آثار مولوی کتاب «فیه ما فیه» است که مجموعه ی تقریرات و بیانات و نصایح او در مجالس می باشد و فرزندش، معروف به سلطان ولد، آنها را به صورت کتابی درآورده است؛ و خیلی شیوا و شیرین و دارای مطالب بسیار نغزادامه خواندن «مولوی؛ تشیّع و بعض اشعار او در مدح حضرت علی علیه السلام (5)»

مولوی؛ تشیّع و بعض اشعار او در مدح حضرت علی علیه السلام (4)

به قلم: حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضا علیشاه و اینطور معروف است که مولوی هنگام وجد و سماع که از خود بیخود می شد و توجهی به ظاهر نداشت، دور ستونی می چرخید و مطابق آهنگ نوازندگان به موجب الهامات روحی و رشحات حالی اشعار و غزلیاتی می سرود و مقیّد به حفظ آدابادامه خواندن «مولوی؛ تشیّع و بعض اشعار او در مدح حضرت علی علیه السلام (4)»

مولوی؛ تشیّع و بعض اشعار او در مدح حضرت علی علیه السلام (3)

به قلم: حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی رضا علیشاه از مولانا چند اثر نفیس به یادگار مانده که نماینده ی روح زنده و قلب پاک و مراتب عالیه ی روحی او می باشد؛ و دوستداران حقیقت را به سوی خود جذب می کند. و هر یک از آنها گنجینه ای از علم و معرفتادامه خواندن «مولوی؛ تشیّع و بعض اشعار او در مدح حضرت علی علیه السلام (3)»

مولوی؛ تشیّع و بعض اشعار او در مدح حضرت علی علیه اسلام (1)

  پیش درآمد بسم الله الرحمن الرحیم ای خدا ای قادر بی چند و چون     واقفی بر حال بیرون و درون بگذران از جان ما سوءالقضا     وامَبُر ما را ز اخوان الصفا   (مولوی) بسیاری از برادران اسلامی گمان برند که مولانا جلال الدین محمد بلخی خراسانی عقیده ی اهل سنت را داشته و از روشادامه خواندن «مولوی؛ تشیّع و بعض اشعار او در مدح حضرت علی علیه اسلام (1)»

بزرگداشت مولوی/2

به بهانه ی فرارسیدن هشتم مهر، روز بزرگداشت مولانا اطاعت از انسان کامل برپايه عشق است دکتر علي محمد صابري استاديار دانشگاه فرهنگيان مولوي عارف بزرگ قرن هفتم هجري قلب را راه رسيدن به معارف اسلامي و تحقيق در دين و رسيدن به يقين معرفي کرد. در حالت کلي سه طريق اصلي براي رسيدن بهادامه خواندن «بزرگداشت مولوی/2»

بزرگداشت مولانا

روز بزرگداشت مولانا جلال الدين محمد بلخي خراسان رضوي – مورخ دوشنبه 1392/07/08 شماره انتشار 18515 جلال الدين محمد بن بهاء الدين محمد، معروف به مولوي در سال 604 هـ.ق در بلخ به دنيا آمد. در کودکي با پدرش بهاءالدين محمد معروف به بهاءولد، همزمان با حمله مغول به آسياي صغير مهاجرت کرد و باادامه خواندن «بزرگداشت مولانا»

یک شعر/4

خانه ی حسد (ابیاتی از مثنوی معنوی) مرغ بر بالا، و زیر آن سایه اش     می دود بر خاک، پرّان مرغ وش ابلهی  صیاد  آن  سایه    شود     می دود چندان که  بی مایه   شود بی خبرکآن عکسِ آن،مرغ هواست     بی خبر که اصل آن سایه کجاست تیر اندازد   به  سوی  سایه او      ترکشش خالی   شودادامه خواندن «یک شعر/4»

یک شعر/3

  آمد بهار عاشقان آمد بهار عاشقان تا خاکدان بستان شود آمد ندای آسمان تا مرغ جان پران شود هم بحر پرگوهر شود هم شوره چون گوهر شود هم سنگ لعل کان شود هم جسم جمله جان شود گر چشم و جان عاشقان چون ابر طوفان بار شد اما دل اندر ابر تن چون برق‌هاادامه خواندن «یک شعر/3»