مولوی؛ تشیّع و بعض اشعار او در مدح حضرت علی علیه اسلام (1)

  پیش درآمد بسم الله الرحمن الرحیم ای خدا ای قادر بی چند و چون     واقفی بر حال بیرون و درون بگذران از جان ما سوءالقضا     وامَبُر ما را ز اخوان الصفا   (مولوی) بسیاری از برادران اسلامی گمان برند که مولانا جلال الدین محمد بلخی خراسانی عقیده ی اهل سنت را داشته و از روشادامه خواندن «مولوی؛ تشیّع و بعض اشعار او در مدح حضرت علی علیه اسلام (1)»

بزرگداشت مولوي/1

به بهانه هشتم مهر، روز بزرگداشت مولانا دین و اندیشه بقایی ماکان در گفتگو با خبرگزاری مهر؛ مولانا دین را نردبانی برای عروج نفس انسانی می داند/ رابطه میان انسان و خدا از دیدگاه مولانا یک ادیب و محقق و نویسنده در مورد دین از نگاه مولانا گفت:  اصولاً مولانا دین را به عنوان یکادامه خواندن «بزرگداشت مولوي/1»

بزرگداشت مولانا

روز بزرگداشت مولانا جلال الدين محمد بلخي خراسان رضوي – مورخ دوشنبه 1392/07/08 شماره انتشار 18515 جلال الدين محمد بن بهاء الدين محمد، معروف به مولوي در سال 604 هـ.ق در بلخ به دنيا آمد. در کودکي با پدرش بهاءالدين محمد معروف به بهاءولد، همزمان با حمله مغول به آسياي صغير مهاجرت کرد و باادامه خواندن «بزرگداشت مولانا»

برگی از یک کتاب/7

برگ دیگری از کتاب پله پله تا ملاقات خدا      … در مثنوی معنوی قصه نقش فوق العاده دارد. از همان آغاز نی نامه که مولانا سخن را از «شکایت» نی سر می کند، آنچه از زبان این سوختۀ بی زبان نقل می نماید قصه یی پر غصه است – حکایت جدایی هاست: این نکتهادامه خواندن «برگی از یک کتاب/7»

برگی از یک کتاب/4

برگی از کتاب پله پله تا ملاقات خدا      خادم خانقاه       … خود او[ مولانا] دنیا را یک خانقاه بزرگ می شمرد که شیخ آن حق است و او خود جز خادم این خانقاه نیست. آستین هایش را، چنانکه خودش یک بار به یک تن از یارانش گفته بود، به همین جهتادامه خواندن «برگی از یک کتاب/4»

پند و حکمت/8

اجابت دعاي مضطر      پس گدائي از حق كن و حاجت از او خواه كه هيچ ضايع نشود كه: « اُدعوني اَستَجِب لكم.»            در سمرقند بوديم و خوارزمشاه سمرقند را در حصار گرفته بود و لشكر كشيده، جنگ مي كرد. در آن محله دختري بود عظيم صاحب جمال، چنان كه در آن شهر او راادامه خواندن «پند و حکمت/8»