بیدخت

بیدخت      بیدخت شهری است در بخش مرکزی شهرستان گناباد، استان خراسان رضوی،در 275 کیلومتری جنوب مشهد. جاده ی مشهد – بیرجند – زاهدان از بیدخت می گذرد. مردم بیدخت شیعه ی اثنی عشری هستند و شمار قابل توجهی از ایشان دارای گرایش های عرفانی بوده و درطریقت نعمت اللهیه گام بر می دارند چراادامه خواندن «بیدخت»