عکس/15

درب شمالی بقعه مزار سلطانی بیدخت ( پیش از نصب) ……………………………….. این درب به هزینه ی مالی مرحوم مصدق السلطان ساخته شده است. در قسمت پائین آن می خوانیم: تراب اقدام بندگان حضرت مولی ارواحنا فداه، غلامرضا تفضلی مصدق السلطان پدر صادق موفق السلطان پسر سنه 1346 [قمری].

گالری عکس/1

عکس های قدیمی ( ارسالی برادر مکرم، آقای مانی بیدختی)

عکس/12

از راست به چپ: آقایان حاج حسن نیکخواه/…؟/ استاد عبدالولی هنرور، حجار مزار سلطانی بیدخت/ استاد محمد حسین حسینی (رستم)/…؟/ عبدالعزیز هنرور. مکان: صحن پائین مزار سلطانی بیدخت (کارگاه سنگتراشی). زمان: اواخر دهه 1320 خورشیدی.

محله های بیدخت قدیم/1

رو بازار     « رو بازار» محوطه ای بود به مساحت حدود دو هزار متر مربع که در ضلع شمالی  سر مزار    (مزار سلطانی)بیدخت واقع بود و دور آن چند باب دیکو( دکان، مغازه) وجود داشت که عمده کسبه ی آن درپی یافتن رزق حلال در آن  جا به کسب و کار مشغول بودند. جادهادامه خواندن «محله های بیدخت قدیم/1»

خانقاهی در کویر/8

شیره انگور      قنات صالح آباد، که مرحوم صالح علی شاه حفر کرده و در صحن کوثر مظهر آن است، چهار سهم و نیم از کل چهارده سهم آن وقف آستانه است. و متجاوز از یک سنگ و نیم آب دارد. و پس از مشروب کردن باغچه های صحن و استفادۀ منازل، بقیۀ آن بهادامه خواندن «خانقاهی در کویر/8»

خانقاهی در کویر/7

خط عبد الرسولی      خانقاه سلطان محمد گنابادی، سلطان علی شاه، از آثار تاریخی زیبا و مهم گناباد محسوب می شود و در طرف قبلۀ بیدخت بالای بلندی واقع شده است. چهار صحن به نام های صحن بالا، صحن پائین، صحن کوثر، و صحن فردوس ضمیمۀ آن است. صحن فردوس متصل به تکیه است کهادامه خواندن «خانقاهی در کویر/7»

خانقاهی در کویر/6

نظر مذهبی به حقوق بشر      [ آقای رضا علی شاه] سال های بعد نیز سفرهای متوالی داشت. بعد از وفات پدر، بر مسند ارشاد و هدایت سلسلۀ رضویۀ نعمت اللهیۀ سلطان علی شاهی نشست و ضمن رسیدگی به امور کشاورزی، به  توسعه و تکمیل صحن های مزار سلطان علی شاه، و آبادی و تنقیۀادامه خواندن «خانقاهی در کویر/6»

عکس/9

یک آموزگار تهرانی در بیدخت آقای صادق جبلی در اواسط دهه 1330 خورشیدی به عنوان معلم و ناظم در دبستان جامی بیدخت خدمت می کردند. ایشان به نواختن ویلن و فلوت تسلط داشتند. این عکس در تیرماه 1335 در محوطه مشهور به« رو بازار»، در ضلع شمالی مزار سلطانی، و در مقابل آب انبار گرفتهادامه خواندن «عکس/9»

عکس/8

حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیدختی صالح علیشاه( قطب سی و ششم سلسله طریقت شاه نعمت اللهی سلطان علیشاهی گنابادی) و جمعی از فقرا. مکان: صحن پائین مزار سلطانی بیدخت، گناباد. زمان: اواخر دهه 1330 یا اوائل دهه 1340 خورشیدی.