یاد یاران/13

آقای حاج محمد ولی غنی زاده      زنده یاد حاج محمد ولی غنی زاده،فرزند کربلائی علی نقی، از کسبه قدیم بیدخت بود. مغازه و به بیان دیگر دکان وی در محوطه ی معروف به« روبازار» در مقابل ایوان شمالی مزار سلطانی، واقع بود. این دکان به منزل خود وی، در زاویه شمال غربی روبازار، متصلادامه خواندن «یاد یاران/13»

یاد یاران/10

حاج محمد رضا مؤیدی بیدختی زنده یاد حاج محمد رضا مؤیدی فرزند مرحوم مؤیدالعلما، که گاهاًعنوان دکتر هم به وی اطلاق می شد با طب گیاهی آشنا بود و اهالی بیدخت و روستاها و حتی شهرهای اطراف برای معالجه بیماری های خود به وی مراجعه می کردند. وی مخصوصاً در تشخیص و درمان یک بیماریادامه خواندن «یاد یاران/10»

عکس/40

جمعی از بیدختی ها: از راست به چپ آقایان حاج محمد علی امینی، سلطان ابراهیم منعمی، حاج حسین مهدوی (فرزند کربلائی مهدی)، یدالله تابان (و فرزندشان، رضی الدین)، دکتر نعمت الله تابنده، حاج محمد صادق سعیدی (معین)، حاج حسن زارع حقیقی، کربلائی غلامرضا جعفری، و … مکان: مزار سلطانی بیدخت زمان: اواخر دهه 1330 خورشیدی

عکس/38

حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیدختی صالح علیشاه جناب آقای میرزا مهدی مجتهد سلیمانی تنکابنی (وفاعلی)، حاج آقای سلطانی، حاج آقای رئیس،… زمان: عید غدیر 1377 قمری       مکان: ضلع غربی بقعه مزار سلطانی بیدخت، گناباد

مشایخ و مأذونین بیدختی/3

    کربلائی ملاّ اسدالله نورائی بیدخت      کربلائی ملاّ اسدالله نورائی بیدخت فرزند ملاّ حسینعلی، فرزند کربلائی محمد علی، فرزند ملاّ حسین، فرزند حاج شفیع، فرزند رجبعلی، در سال 1262 خورشیدی در بیدخت گناباد به دنیا آمد. پدرش، ملاّ حسینعلی بیدختی، خادم حضرت آقای حاج ملاّ سلطان محمد سلطان علیشاه، قطب سی و چهارم سلسلهادامه خواندن «مشایخ و مأذونین بیدختی/3»

عکس/27

 آقایان حاج محمد باقر سلطانی، حاج علی محمد سلطانپور،حاح محمد صادق سعیدی( معین)،دکتر منصور کنگرلو، محمد رضا بقائی( کدخدا)، محمد کاظمی( سراچه)، استاد عباسعلی مقنّی، حاج حسن شاه بدیع زاده، عبدالعلی رضائی، و … در عکس دیده می شوند.

مشایخ و مأذونین بیدختی/2

 آقای حاج علی محمد سلطانپور      آقای حاج شیخ میرزا علی محمد سلطانپور، فرزند مرحوم ملاّ محمد صدرالعلماء( آقای صدر)، در تاریخ 14 فروردین 1284( جمعه 22 ذیحجّه 1323) در بیدخت گناباد متولد گردید. چندی نزد اساتید محلی به تحصیل مشغول شد. بعد از رحلت حضرت آقای حاج ملاعلی نورعلیشاه ثانی، در خدمت حضرت آقایادامه خواندن «مشایخ و مأذونین بیدختی/2»