یک تصنیف/1

به یاد استاد محمدرضا شجریان، خسرو آواز ایران، که روز 17 مهر 1399به دیار باقی شتافت و در جوار آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی در توس آرام گرفت. روحش شاد؛ یادش گرامی مرغ سحر «مرغ سحر» نام تصنیف مشهوری است که به خاطر معنای آزادی خواهانه و نثر روان آن، در حافظه تاریخی ایرانیان، علی الخصوصادامه خواندن «یک تصنیف/1»

تصنیف/5

مرغ سحر ( در دستگاه ماهور)                                   بند اول مرغ سحر، ناله سركن داغ مرا تازه تر كن ز آه شرربار، اين قفس را برشكن و زير و زبر كن بلبل پر بسته ز كنج قفس درآ  نغمه ي آزادي نوع بشر سرا وز نفسي عرصه ي اين خاك توده را  پر شرر كن ظلمادامه خواندن «تصنیف/5»