عکس 290

به بهانه روز بزرگداشت مقام معلم: یادی از معلمان گرامی سال های پیش بیدخت به مناسبت روز بزرگداشت مقام معلم: ردیف جلو، از راست: آقایان علی کاظمی (دانش آموز، فرزند کربلائی غلامرضا)، ابوالحسن سلطانخواه، محمد نیکخواه (خیبری)، یدالله تابان، حاج شیخ علی ذوقی. ردیف دوم از راست: آقایان سمیعی (دلویی)، محمد باقری (دلویی)، حاج محمدادامه خواندن «عکس 290»

عکس/55

از راست به چپ: آقایان حاج محمد نورائی بیدخت، محمد نیکخواه خیبری، عباسعلی کاظمی بیدختی (آموزگاران محترم دبستان جامی بیدخت) زمان: عید غدیر 1380 برابر 12 خرداد 1340 مکان: صحن پائین مزار سلطانی بیدخت، گناباد