جلسه ختم قرآن

جلسه ختم کلام الله مجید زمان: دوشنبه 30 رمضان 1435 (6 مرداد 1393) مکان: حسینیه امیر سلیمانی تهران. (با تشکر از آقا شهاب عزیز به خاطر عکس های خوبشان)