عکس/215

1- حضرت آقای صالح علیشاه 2- حضرت آقای رضاعلیشاه 3- آقای حاج محمدباقر سلطانی 4- آقای حاج محمد صادق سعیدی (معین) 5- آقای حاج محمدعلی امینی 6- آقای حاج محمد کاظمی 7- آقای حاج شکرالله سالاری 8- آقای عبدالکریم نعمت اللهی (کوثری) ؟ 9- ؟ 10- ؟

عکس/258

حضرت آقای حاج شیخ محمدحسن بیدختی (صالح علیشاه) طاب ثراه. از بیدختی ها آقایان حاج ملا عبدالله صدرالاشراف مشهور به «حاجی صدر» (معمّم نشسته سمت راست حضرت آقا) و حاج محمد صادق سعیدی معین الاشراف معروف به «حاجی معین» (ایستاده با پالتو سفید در سمت چپ حضرت آقا) در عکس دیده می شوند. مکان: تهران؛ادامه خواندن «عکس/258»

عکس/ 174

از راست به چپ: آقایان یدالله تابان، حاج علی محمد سلطانپور، جناب حاج سید هبة الله جذبی (ثابت علی)، حاج محمد صادق سعیدی (معین الاشراف)، حاج محمد رضا مویّدی در کنار حوض صحن کوثر مزار سلطانی بیدخت.

عکس/116

از راست به چپ، آقایان: حاج سلطان محمد نوری،حسین سعیدی بیدختی،حاج محمد صادق سعیدی بیدختی (معین الاشراف)،حاج شیخ محمد رضا کاظمی، حاج سلطانحسین تابنده گنابادی (رضا علیشاه)، آقا هادی تابنده، و دکتر محب الله آزاده. روح همه شان شاد.