برگی از یک کتاب/69

نامه حضرت آقای صالح علیشاه به آقای شیخ محمد تقی بهلول گنابادی هو 121 17ربیع الاول 1366 [20 بهمن 1325] عرض می شود نامه به تاریخ 27 قوس 25 [27 آذر 1325] از طرف شما به نام فقیر توسط آقای حاج میرزا حسن دامادتان رسید. از اظهار محبت شما خوشنود شدم و هر گونه مطلبیادامه خواندن «برگی از یک کتاب/69»

بهلول گنابادی

به مناسبت یازدهمین سالگرد رحلت (7 مرداد 1384) علامه بهلول گنابادی نویسنده: صفری (روزنامه خراسان رضوی؛ شماره 19314؛ پنجشنبه 7 مرداد 1395) بهلول ؛مرغ ملکوت سحرها  شیخ محمدتقی بهلول گنابادی، مردی است که نامش در تاریخ حوادث کشف حجاب ثبت شد و خطابه حماسی وی نقش بزرگی در قیام مردمی مسجد گوهرشاد بر ضد استبدادادامه خواندن «بهلول گنابادی»

سالگرد درگذشت بهلول گنابادی

1384 شمسي – درگذشت شيخ محمدتقي بهلول خراسان – مورخ چهارشنبه 1394/05/07 شماره انتشار 19030 شيخ محمدتقي بهلول گنابادي فرزند نظام الدين در سال 1279 شمسي در روستاي بيلند گناباد متولد شد. در کودکي به مکتب پدر رفت و به فراگيري قرآن کريم همت گماشت. در هشت سالگي موفق به حفظ کل قرآن شد. دوره سطحادامه خواندن «سالگرد درگذشت بهلول گنابادی»