یک تصنیف/1

به یاد استاد محمدرضا شجریان، خسرو آواز ایران، که روز 17 مهر 1399به دیار باقی شتافت و در جوار آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی در توس آرام گرفت. روحش شاد؛ یادش گرامی مرغ سحر «مرغ سحر» نام تصنیف مشهوری است که به خاطر معنای آزادی خواهانه و نثر روان آن، در حافظه تاریخی ایرانیان، علی الخصوصادامه خواندن «یک تصنیف/1»

یک شعر/25

در رثای حضرت سیّدالشّهداء سروده ی ملک الشعرای بهار: ای فلک، آل علی را از وطن آواره کردی     زان سپس در کربلاشان بردی و بیچاره کردی تاختی از وادی ایمن غزالان حرم را     پس اسیر پنجه ی گرگان آدمخواره کردی جسم پاک شیر مردان را نمودی پاره پاره     همادامه خواندن «یک شعر/25»

یک تصنیف/3

#تصنیفهای_وطنی #ملک_الشعرای_بهار يکي از برجسته ترين مسائل عاطفی شعر عصر مشروطه که حوزه گسترده ای از تاملات شاعرانه را برانگيخته، مساله «وطن» است. آنچه در ارتباط با وطن و مسائل پيرامون آن در اين دوره به چشم می خورد با دوره های پيشين شعر فارسی متفاوت است. زنده یاد «ملک الشعرای بهار» از جمله شاخصادامه خواندن «یک تصنیف/3»

تصنیف/5

مرغ سحر ( در دستگاه ماهور)                                   بند اول مرغ سحر، ناله سركن داغ مرا تازه تر كن ز آه شرربار، اين قفس را برشكن و زير و زبر كن بلبل پر بسته ز كنج قفس درآ  نغمه ي آزادي نوع بشر سرا وز نفسي عرصه ي اين خاك توده را  پر شرر كن ظلمادامه خواندن «تصنیف/5»