عکس 233

نشسته روی نیمکت از راست به چپ: جناب آقای حاج ابوالقاسم آقا نورنژاد؛ حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیدختی صالح علیشاه و آقای دکتر محب الله آزاده. بیدختی هایی که در این عکس افتخار حضور داشته و همگی مندیل به سر دارند٬ از راست به چپ عبارتند از زنده یادها کربلائی غلامرضا کاظمی٬ فرزندادامه خواندن «عکس 233»

عکس/123

حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیدختی صالح علیشاه ردیف بالا از راست به چپ: آقایان مشهدی اسماعیل کاشی (باغبان)، استاد یوسفعلی میرعلیزاده، حاج محمد حسین میرعلیزاده، مشهدی اسماعیل مهربانی (نیشابوری)، حسین محمدیان. ردیف وسط از راست به چپ: ؟ ، حاج محمد کاظمی، استاد عباسعلی مقنی، حاج حسینعلی دهقانی، عزیزالله صفاریان، کربلائی اسماعیل زمانی،ادامه خواندن «عکس/123»

عکس/91

نوستالوژی (فوتبال بیدخت دراوایل انقلاب) شنبه 1392/12/24 :: 17:52 :: نويسنده : بیدخت1 تیم شاهین :افراد ایستاده از راست به چپ: حسن ستوده -شکری هاشمی – شفیع دادمند -ابوالقاسم میرزاده – اکبر قرچه – احمد سلطانخواه – حبیب هاشمی افراد نشسته از راست به چپ : رحیم قرچه – عزیزاله محمدیان – احمد ترکا –ادامه خواندن «عکس/91»

عکس/49

آموزگاران دبستان جامی بیدخت آموزگاران از راست به چپ: آقایان اکبری نوغابی، ابوالحسن سلطانخواه بیدختی، حاج شیخ علی ذوقی، یدالله تابان (مدیر محترم دبستان جامی)، عبدالله هاشمی، عباسعلی کاظمی. بعضی از دانش آموزان: حسین رجبی، رضا مسکین، اسماعیل محمدیان، ولی الله امینی، نعمت الله تابان، و … زمان: ؟