عکس/215

1- حضرت آقای صالح علیشاه 2- حضرت آقای رضاعلیشاه 3- آقای حاج محمدباقر سلطانی 4- آقای حاج محمد صادق سعیدی (معین) 5- آقای حاج محمدعلی امینی 6- آقای حاج محمد کاظمی 7- آقای حاج شکرالله سالاری 8- آقای عبدالکریم نعمت اللهی (کوثری) ؟ 9- ؟ 10- ؟

عکس/281

1- حضرت آقای صالح علیشاه 2- حضرت آقای رضاعلیشاه 3- آقای حاج میرزا محمد باقر سلطانی 4- آقای حاج سلطان محمد نوری 5- آقای حاج علیمحمد سلطانپور 6- جناب آقای سید هبت الله جذبی (ثابتعلی) 7- آقای … تابنده 8- آقای حاج ابراهیم هاشمی 9- آقای حاج حسینعلی دهقانی 10- آقای حاج حسین اللهیاری 11-ادامه خواندن «عکس/281»

عکس/273

حضرت آقای حاج ملاعلی بیدختی نورعلیشاه ثانی (طاب ثراه)، قطب سی و پنجم سلسله طریقت نعمت اللهی سلطان علیشاهی (گنابادی)؛ نشسته، نفر وسط . سمت چپ ایشان: حاجی حسام و حضرت صالح علیشاه (در نوجوانی). سمت راست ایشان: جناب حاج شیخ عبدالله حایری و حاج آقا محمدباقر سلطانی (در کودکی). ایستاده با ردای سبز: ملاادامه خواندن «عکس/273»

عكس/20

حضرت آقاي حاج ملاعلي نورعليشاه گنابادي قطب سي و پنجم سلسله طريقت شاه نعمت اللهي سلطان عليشاهي ……………………………………………………….. جناب آقای صالح علیشاه و حاج آقا میرزا محمد باقر سلطانی( دو نوجوان سفیدپوش سمت چپ آقای نورعلیشاه) و مرحوم ملا نعمت الله( مندیلی پشت سر حضرت آقا)، پدر زنده یاد حاج غلامحسن شفیعی بیدختی، در جمعادامه خواندن «عكس/20»