بزرگداشت مولانا

روز بزرگداشت مولانا جلال الدين محمد بلخي خراسان رضوي – مورخ دوشنبه 1392/07/08 شماره انتشار 18515 جلال الدين محمد بن بهاء الدين محمد، معروف به مولوي در سال 604 هـ.ق در بلخ به دنيا آمد. در کودکي با پدرش بهاءالدين محمد معروف به بهاءولد، همزمان با حمله مغول به آسياي صغير مهاجرت کرد و باادامه خواندن «بزرگداشت مولانا»

برگی از یک کتاب/7

برگ دیگری از کتاب پله پله تا ملاقات خدا      … در مثنوی معنوی قصه نقش فوق العاده دارد. از همان آغاز نی نامه که مولانا سخن را از «شکایت» نی سر می کند، آنچه از زبان این سوختۀ بی زبان نقل می نماید قصه یی پر غصه است – حکایت جدایی هاست: این نکتهادامه خواندن «برگی از یک کتاب/7»