دارالشفای دلویی

دارالشفای دلويي دارالشفای دلویی تا پیش از سال 1186 قمری منزل مسکونی شخصی به نام حاج محمد بوده است. وی شش سال قبل از آن از پشت اسب افتاده و یک دستش فلج شده بود. او در 14 محرم 1186 قمری خوابی می بیند و از هیجان بیدار شده و متوجه می شود که دستشادامه خواندن «دارالشفای دلویی»

اقطاب بیدختی/2

حضرت آقای حاج ملا علی  نورعلیشاه ثانی( گنابادی)      ( قطب سی و پنجم سلسله طریقت نعمت اللهی سلطان علیشاهی گنابادی) نام شریفش علی، لقبش «نورعلیشاه»، فرزند حضرت آقای حاج ملاّ سلطان محمد بیدختی« سلطان علیشاه». در تاریخ 17 ربیع الثانی 1284 هجری قمری در بیدخت گناباد به دنیا آمد. مادرش صبیه ی مرحوم حاجادامه خواندن «اقطاب بیدختی/2»