یاد یاران/42

از راست به چپ: زنده یادها حاج محمد هاشمی (معمار)، حاج محمد نورائی بیدخت (مأذون محترم سابق اقامه ی جماعت فقرای بیدخت) و حاج عباسعلی محب الرّضا (قرچه بیدختی سابق). تهران، 26 تیر 1358.

یاد یاران/4

     حاج محمّد­علی  پای­ بست        قدیم ترین مکانیک بیدختی      شاد­روان حاج محمد­علی خان پای بست در سال 1310 خورشیدی در بیدخت گناباد دیده به جهان گشود. پدرش کربلائی یوسفعلی( کِلبِ ایسُفعلی) فرزند حاج عبدالعلی  فرزند محمد علی، فرزند حسین، فرزند محمد علی قرچه و مادرش حاجیه فاطمه فرزند احمد بود. در کودکی ازادامه خواندن «یاد یاران/4»

یاد یاران/3

شادروان حاج قربانعلی قرچه بیدختی، فرزند کربلایی غلامرضا، فرزند حاج قربان. معروف به استاد قربان پای بست که در قوچان به کار مکانیکی اتومبیل اشتغال داشت. ایشان روز 10 اردیبهشت 1320 در بیدخت به دنیا آمد و روز 25 بهمن 1391 به رحمت ایزدی پیوست و در بهشت قاسم قوچان آرام گرفت. روحش شاد. زندهادامه خواندن «یاد یاران/3»