یاد یاران/18

شادروان کربلائی حسن دشتی بیدختی كربلائي حسن، فرزند نصرالله، در سال 1290 خورشیدی در بیدخت به دنیا آمد. با تنها دختر كربلائي محمد حسن كربلائي زمان ازدواج كرد كه حاصل آن دو فرزند دختر (همسران آقايان مهدوي و زماني) و سه فرزند پسر (مرحوم حاج يدالله، مرحوم محمد علي، و آقاي حاج حسين دشتي) بود.ادامه خواندن «یاد یاران/18»