عکس/ 278

ردیف نشسته از چپ به راست: جناب آقای حاج شیخ عماد سبزواری (هدایتعلی)، حضرت آقای صالح علیشاه، حضرت آقای رضاعلیشاه، آقای حاج علی محمد سلطانپور، آقای حاج دکتر نعمت الله تابنده. ایستاده از سمت راست: آقایان حاج محمد صادق سعیدی (حاجی معین)، مصداقی، حاج ابراهیم هاشمی (دومین مندیلی). زمان: 13 فروردین 1331    مکان: صحنادامه خواندن «عکس/ 278»

عکس/281

1- حضرت آقای صالح علیشاه 2- حضرت آقای رضاعلیشاه 3- آقای حاج میرزا محمد باقر سلطانی 4- آقای حاج سلطان محمد نوری 5- آقای حاج علیمحمد سلطانپور 6- جناب آقای سید هبت الله جذبی (ثابتعلی) 7- آقای … تابنده 8- آقای حاج ابراهیم هاشمی 9- آقای حاج حسینعلی دهقانی 10- آقای حاج حسین اللهیاری 11-ادامه خواندن «عکس/281»

عکس/279

نشسته روی صندلی، از سمت چپ: حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوب علیشاه) سلّمه الله تعالی، جناب حاج ابوالقاسم نورنژاد (صابرعلی)، حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده (رضاعلیشاه)، آقای حاج علی محمد سلطانپور، — . ایستاده از سمت راست: آقایان حاج یوسفعلی امینی، حاج عبدالعلی هاشمی، حاج محمد باقری، —، حاج سید علی روح الامین،ادامه خواندن «عکس/279»

عکس/247

حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی رضا علیشاه (طاب ثراه)                                                 حاج آقا علیمحمد سلطانپور و آقایان (از راست به چپ): حاج محمد نورائی بیدخت (مجاز نماز محترم سابق بیدخت)، ….، عبدالکریمادامه خواندن «عکس/247»

عکس/227

حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضا علیشاه  و  جناب آقای حاج علی محمد سلطانپور  رحمت الله علیهما از بیدختی آقایان حاج عبدالعزیز بدیعی (مأذون محترم اقامه جماعت فقرای بیدخت) و اسماعیل علی اصغری در سمت راست؛ و آقایان حاج محمد حسن کاخکی (مأذون محترم دیگر اقامه جماعت فقرای بیدخت) و زنده یاد حاج سلیمان هاشمی درادامه خواندن «عکس/227»

یادی از گذشته/26

به مناسبت روز پزشک … در آن موقع حکومت گناباد با مرحوم اسعدالملک اردلان، از اهالی کردستان و از برادران اهل تسنن و شافعی، بود. اهل تسنن، مخصوصاً شافعی ها، به طور کلی درویش دوست و بلکه غالباً در سلسله ای از دراویش هستند و آنهایی که درویش نیستند و داخل سلسله نشده اند، بهادامه خواندن «یادی از گذشته/26»

عکس/ 174

از راست به چپ: آقایان یدالله تابان، حاج علی محمد سلطانپور، جناب حاج سید هبة الله جذبی (ثابت علی)، حاج محمد صادق سعیدی (معین الاشراف)، حاج محمد رضا مویّدی در کنار حوض صحن کوثر مزار سلطانی بیدخت.

عکس/170

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه، سلّمه الله،در میان جمعی از فقرای مشهد. جناب آقای حاج علی محمد سلطانپور و جناب آقای دکتر نعمت الله تابنده (نشسته در سمت چپ حضرت آقا). از بیدختی ها آقایان حاج محمد علی پای بست، حاج محمد هاشمی معمار، حاج حسین بدیعی (دانش)، محمد تقی نجفی، وادامه خواندن «عکس/170»

عکس/150

حضرت آقای صالح علیشاه (قدّس سرّه). سه کلاه شاپوئی سمت چپ: آقیان حاج محمد باقر سلطانی، حاج دکتر محب الله آزاده، حاج علی محمد سلطانپور. جوان سمت راست حضرت آقا: آقای دکتر نعمت الله تابان؛ بین آقایان دکتر آزاده و حاج آقای سلطانپور: آقای یدالله تابان. مکان: مزار سلطانی بیدخت. زمان: اواخر دهه ی 1320ادامه خواندن «عکس/150»

عکس/133

حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی رضاعلیشاه از بیدختی ها علاوه بر حاج آقای سلطانپور، آقایان حاج محمد علی رسولی، حسین رسولی، قاسملو شورابی، جهانگیر نوربخش بیدختی و فرزندشان (محمد)، … ، … در عکس دیده می شوند. (عکس از آقای بهرام فخارزاده، ایستاده پشت سر حضرت آقا)