یاد یاران/42

از راست به چپ: زنده یادها حاج محمد هاشمی (معمار)، حاج محمد نورائی بیدخت (مأذون محترم سابق اقامه ی جماعت فقرای بیدخت) و حاج عباسعلی محب الرّضا (قرچه بیدختی سابق). تهران، 26 تیر 1358.