یاد یاران/89

به یاد شادروان حاج عباسعلی امانیان بیدختی، فرزند سالار محمد، که روز 28 آبان 1397 در سن 86 سالگی از جهان فانی به دیار باقی شتافت و در صحن بالای مزار سلطانی بیدخت آرام گرفت. روحش شاد؛ یادش گرامی.  

عکس/178

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه سلّمه الله در میان جمعی از فقرای مشهد. از بیدختی ها علاوه بر آقای دکتر نصرالله تابنده، آقایان حاج عباسعلی امانیان، عبدالله مهدوی مقدم، حاج علی پای بست (و پسر)، هادی پای بست، عباس کاخکی، و امیر قرچه بیدختی در عکس دیده می شوند. اردیبهشت 1394، تهران،ادامه خواندن «عکس/178»

عکس/167

حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضا علیشاه (طاب ثراه) آقای حاج امیر سعیدی، و از بیدختی ها آقایان حاج حسینعلی دهقانی، حاج عباسعلی امانیان، حاج علی محمد هاشمی و علی نورائی بیدخت در عکس دیده می شوند.