سخن مجذوب/۵

بیانات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوب‌علیشاه) حفظه الله تعالی عرفان لغت عرفان یعنی شناخت. از خود لغت فهمیده می‌شود که همه‌ی ما نسبت به یک مطلبی عرفان داریم. چه مطلبی می‌تواند بین ما مشترک باشد؟ اینکه از کجا آمده‌ام. این قدم اوّل و اوّلین درجه‌ی عرفان است. بشناسد از کجا آمده است. اینادامه خواندن «سخن مجذوب/۵»