تشییع و ترحیم در نیشابور

عکس هایی از مراسم تشییع و ترحیم جناب آقای حاج محمود گنجی (حکمت علی)، رحمت الله علیه، شیخ بزرگوار سلسله طریقت نعمت اللهی سلطان علیشاهی گنابادی که روز دوشنبه 9 شهریور 1394 دار فانی را وداع گفت و به دیدار دوست شتافت. (عکس ها از برادران عزیز آقایان بخشیان و سیفی)

تشییع پیکر آقای طاهری

تشییع پیکر زنده یاد آقای علی طاهری بشرویه رحمت الله علیه، مجاز محترم اقامه جماعت فقرای قوچان، با حضور جناب آقای حاج نظام الدین واعظی (ظفرعلی)، شیخ بزرگوار سلسله طریقت نعمت اللهی سلطان علیشاهی؛ آقای حاج عباسعلی کاظمی بیدختی، مجاز محترم اقامه جماعت فقرای مشهد؛ و جماعتی از فقرا در تاریخ اول تیرماه 1394 درادامه خواندن «تشییع پیکر آقای طاهری»