یک شعر/23

طلوع محمد شعری از مهدی سهیلی بمناسبت میلاد مسعود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم زمین و آسمان  مکه آن شب نورباران بود و موج عطر گل در پرنیان باد می پیچید امید زندگی در جان موجودات می جوشید هوا آغشته با عطر شفا بخش بهاران بود شبی مرموز و رویایی به شهر ادامه خواندن «یک شعر/23»