برگی از یک کتاب/ (4) 86

برپایی عزاداری در تکیه به دست صوفیه حتی اگر بیان «کامل شیبی» در باره احتمال رواج روضه خوانی به جای ذکر صوفیانه در مراکز نقشبندیه در زمان تالیف «روضه الشهداء» مبالغه آمیز باشد، شواهد و اسناد مهمی در دوره قاجار از کاربری جدید تکیه صوفیان برای برپایی آیین های عزاداری محرّم خبر می دهند. گرچهادامه خواندن «برگی از یک کتاب/ (4) 86»

برگی از یک کتاب/ (3)86

تکیه؛ خاک جای صوفیان و زاهدان کاربرد دیگر تکیه برای تصوف، مقبره یا جای خاک صوفیان و عارفان است. همانطور که پیشتر در بررسی خانقاه های عثمانی بیان شد، بخشی از تکیه به مزار مشایخ اختصاص داشت. اما در ایران از دوره صفوی، تکیه مفهومی متفاوت یافت و به برخی از مقابر زاهدان و عارفانادامه خواندن «برگی از یک کتاب/ (3)86»

برگی از یک کتاب/ (2) 86

تکیه؛ خانقاه قلندران و دراویش ظاهراً از قرن هشتم به بعد، در کنار «لنگر» که محل تجمع قلندران بوده است، کلمه ی «تکیه» نیز به کار رفته است. شاید قدیم ترین شاهد آن در زبان فارسی بیتی از اشعار عبید زاکانی باشد که از زبان قلندریه می گوید: در لنگری که ماییم اندوه کس نباشد    ادامه خواندن «برگی از یک کتاب/ (2) 86»

برگی از یک کتاب/ (1) 86

برگی از کتاب «تصوف ایرانی و عزاداری عاشورا» تکیه مقدمه: واژه ی «تکیه» و ترکیبات آن (تکیه دادن، تکیه داشتن، تکیه کردن) به معنای پشت به چیزی گذاشتن، اعتماد کردن، پشت دادن و آسایش نمودن، چیزی که بر آن پشت گذارند، از قدیم در فارسی کاربرد بسیار داشته است. این واژه در زبان ترکی وادامه خواندن «برگی از یک کتاب/ (1) 86»

برگی از یک کتاب/37

برگی از کتاب «گناباد خاستگاه حماسه های پنهان» بیدخت … در هرصورت نام بیدخت را آمیخته ای با «بی» یا «بغ» و دخت که از بار معنوی و اعتقادی کهن برخوردار است، ملاحظه می کنیم. با اطمینان نمی توانیم اظهار نظرهای ارایه شده در مورد بیدخت را بپذیریم اما می توانیم احتمال دهیم که آنادامه خواندن «برگی از یک کتاب/37»

برگی از یک کتاب/17

به بهانه ی در گذشت شادروان دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی برگی از کتاب  بارگاه خانقاه در کویر هفت کاسه ________________________ نقطه اولی « زمین خدا را، هر جا بکنی، به آب می رسد». ………………………(صالح علیشاه گنابادی) حلقه دور ساعت ما کامل شد و ساعت از یک شروع شد و به دوازده [اشاره به دوازدهادامه خواندن «برگی از یک کتاب/17»

معرفی کتاب

معرفي كتاب عذر تقصير به پيشگاه عرفان و تصوف اسلامي كتاب «عذر تقصير به پيشگاه عرفان و تصوف اسلامي» جديدترين اثر (تأليف) آقاي دكتر عبدالرحيم گواهي نويسنده، مترجم و مدرّس حوزه دين شناسي تطبيقي و اديان خارجي است كه اخيراً به همت انتشارات مولي (در قطع رقعي، 260 صفحه، به قيمت 160000 ريال) روانه بازارادامه خواندن «معرفی کتاب»

معرفی کتاب/1

عنوان كتاب: بيان السّعادة في مقامات العبادة نام معروف: تفسير بيان السّعادة؛ مؤلف: سلطان محمد گنابادي معروف به سلطان عليشاه؛ تولّد: 1251 قمري؛ وفات: 1327 قمري؛ مذهب: شيعه صوفي؛ زبان: عربي؛ تاريخ تأليف: 1311 قمري؛ تعداد مجلدات: 4 جلد؛ مشخصات نشر: تهران، چاپ اول، 1314 در يك جلد؛ چاپ هاي ديگر: تهران، دانشگاه تهران، 1358ادامه خواندن «معرفی کتاب/1»