عکس/177

آقای محمد جعفر صالحی حفظه الله، مأذون محترم اقامه ی جماعت فقرای سوئد، و جمعی از فقرا، از جمله شادروان حاج امیر سعیدی، در صحن کوثر مزار سلطانی بیدخت. از بیدختی ها زنده یاد مسعود کاشانی (1339 – 1379)، فرزند حاج عبدالخالق، در عکس دیده می شود (نفر اول سمت چپ).

عکس/ 174

از راست به چپ: آقایان یدالله تابان، حاج علی محمد سلطانپور، جناب حاج سید هبة الله جذبی (ثابت علی)، حاج محمد صادق سعیدی (معین الاشراف)، حاج محمد رضا مویّدی در کنار حوض صحن کوثر مزار سلطانی بیدخت.

عکس/172

جناب آقای حاج سید هبة الله جذبی (ثابت علی) رحمت الله علیه، از مشایخ بزرگوار سلسله نعمت اللهیه سلطان علیشاهی (گنابادی) و جمعی از فقرا در صحن کوثر مزار سلطانی بیدخت. از بیدختی ها زنده یاد آقای محمد قمری (1307 – 1368)، موذّن محترم مزار سلطانی در عکس دیده می شود (ردیف ایستاده، نفر اول،ادامه خواندن «عکس/172»

عکس/117

حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیدختی صالح علیشاه ردیف روبرو از راست به چپ: آقایان حاج شیخ حسن بصیری، حاج شیخ محمد رضا کاظمی، حاج شیخ علی ذوقی،جناب حاج سید هبت الله جذبی(ثابتعلی) حاج دکتر حسینعلی سعادتی. مکان: صحن کوثر مزار سلطانی بیدخت، گناباد. زمان: اوائل دهه 1340 خورشیدی.

عکس 103

   اذان در صحن کوثر: چه خوش باشد میان  صحن کوثر    لب حوض و درختان   سایه گستر    حریم و روضه ی سلطان علیشاه    صدای       دلکش          الله اکبر

عکس/97

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه سلمه الله مکان: صحن کوثر مزار سلطانی بیدخت، گناباد آقایان دکتر نعمت الله تابنده، میرزا حسنعلی سلطانی و حاج محمد هاشمی معمار بیدختی و … در  عکس دیده می شوند.

یادی از گذشته/12

     ذبیح      خدا بیامرز پدرم تعریف می کرد:      حدود سال 1300 خورشیدی بود. بعد از ظهر یکی از روزهای پائیزی که هوا داشت آرام آرام رو به سردی می گذاشت، در حالی که دوسه نفر از هنرمندان محلی به نواختن دف و سرنا مشغول بودند جماعتی از همشهریان بیدختی پسرک جوانی به نامادامه خواندن «یادی از گذشته/12»

بیدخت در وبلاگ های دیگر/3

تلاش و باور یک ایرانی برای صلح جهانی دنیای بدون جنگ و خونریزی بیدخت گناباد دراویش هموطن در رکابزنی به  دور نوار مرزی ایران تابستان 90 بیدخت شهر ساکت و آرام در چهارکیلومتری شهر گناباد شهر قناتهای جهان است.خاطره حضور در بیدخت را در مطالب قبلی وبلاکم نوشته ام.جهت خواندن آن به آرشیو مطالب مراجعهادامه خواندن «بیدخت در وبلاگ های دیگر/3»

خانقاهی در کویر/8

شیره انگور      قنات صالح آباد، که مرحوم صالح علی شاه حفر کرده و در صحن کوثر مظهر آن است، چهار سهم و نیم از کل چهارده سهم آن وقف آستانه است. و متجاوز از یک سنگ و نیم آب دارد. و پس از مشروب کردن باغچه های صحن و استفادۀ منازل، بقیۀ آن بهادامه خواندن «خانقاهی در کویر/8»