یادی از گذشته/12

     ذبیح      خدا بیامرز پدرم تعریف می کرد:      حدود سال 1300 خورشیدی بود. بعد از ظهر یکی از روزهای پائیزی که هوا داشت آرام آرام رو به سردی می گذاشت، در حالی که دوسه نفر از هنرمندان محلی به نواختن دف و سرنا مشغول بودند جماعتی از همشهریان بیدختی پسرک جوانی به نامادامه خواندن «یادی از گذشته/12»

مشایخ و مأذونین بیدختی/2

 آقای حاج علی محمد سلطانپور      آقای حاج شیخ میرزا علی محمد سلطانپور، فرزند مرحوم ملاّ محمد صدرالعلماء( آقای صدر)، در تاریخ 14 فروردین 1284( جمعه 22 ذیحجّه 1323) در بیدخت گناباد متولد گردید. چندی نزد اساتید محلی به تحصیل مشغول شد. بعد از رحلت حضرت آقای حاج ملاعلی نورعلیشاه ثانی، در خدمت حضرت آقایادامه خواندن «مشایخ و مأذونین بیدختی/2»

گالری عکس/1

عکس های قدیمی ( ارسالی برادر مکرم، آقای مانی بیدختی)