عکس/252

حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیدختی صالح علیشاه، قطب سی و ششم سلسله طریقت نعمت اللهی سلطان علیشاهی (گنابادی). از بیدختی ها علاوه بر جناب آقای حاج سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه، حاج محمد باقر سلطانی و حاج دکتر حسینعلی سعادتی، حاج شکرالله سالاری بیدختی در عکس دیده می شود.

عکس/117

حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیدختی صالح علیشاه ردیف روبرو از راست به چپ: آقایان حاج شیخ حسن بصیری، حاج شیخ محمد رضا کاظمی، حاج شیخ علی ذوقی،جناب حاج سید هبت الله جذبی(ثابتعلی) حاج دکتر حسینعلی سعادتی. مکان: صحن کوثر مزار سلطانی بیدخت، گناباد. زمان: اوائل دهه 1340 خورشیدی.

عکس/99

حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیدختی صالح علیشاه از بیدختی ها علاوه بر آقای ملا محمد صدر العلما، آقای حاج محمد نورائی بیدخت (ایستاده، نفر دوم از سمت چپ) نیز در عکس حضور دارند. مکان: تهران (منزل مرحوم  سید علی آقا روح الامین). زمان: شهریور 1333.

عکس/45

حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیدختی صالح علیشاه آقایان فرماندار وقت گناباد (نشسته در سمت چپ حضرت آقا)، حاج علی توکلی (کارمند آموزش و پرورش)، ملکی (دبیر دبیرستان ناصر خسرو گناباد از بیلند)، حاج محمد علی امینی (شهردار بیدخت)، محمد رضا بقائی (کدخدای بیدخت)، شیخ محمد حسن نیکخواه خیبری (پدر خانم آقای حاج عبدالعزیزادامه خواندن «عکس/45»

عکس/43

کتیبه ی آب انبار محله صالح آباد بیدخت گناباد گفتنی است گنبد و ایوان این آب انبار عمل مرحوم استاد ابوالقاسم یزدی معمار و سقف دالان آب انبار عمل مرحوم استاد محمد حسن هاشمی بیدختی است. این کتیبه توسط مرحوم استاد مرتضی عبدالرسولی نوشته و توسط مرحوم استاد عبدالولی هنرور حکاکی شده است. با تشکرادامه خواندن «عکس/43»

اقطاب بیدختی/6( بخش اول)

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده( مجذوب علیشاه) سلّمه الله قطب سی و نهم سلسله طریقت شاه نعمت اللهی سلطان علیشاهی گنابادی      حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده( مجذوب علیشاه)، سومین فرزند حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیدختی( صالح علیشاه)، در تاریخ 21مهر 1306 شمسی( 17ربیع الثانی 1346 قمری) مصادف با سالروز تولدادامه خواندن «اقطاب بیدختی/6( بخش اول)»