برگی از یک کتاب/84

زندگی نامۀ حضرت آقای حاج مهندس سیّد علیرضا جذبی ثابت‌علیشاه سلّمه الله تعالی، قطب چهلم سلسله طریقت شاه نعمت اللهی سلطان علیشاهی (گنابادی) هــــو ۱۲۱ حضرت آقای حاج مهندس  سیّد علیرضا جذبی ثابت‌علیشاه ارواحنا فداه فرزند مرحوم سید هبة‌الله از سادات خاتون‌آبادی که نسب ایشان با سی واسطه به حضرت سجاد صلوات‌الله‌ علیه می‌رسد. اجدادادامه خواندن «برگی از یک کتاب/84»

بزرگداشت حضرت شیخ ابوالقاسم گورکانی

نخستین همایش بزرگداشت  فَخرُالاَعالی والاَدانی و مَشرقُ النّورِالاِمکانی، شیخ ابوالقاسم گورکانی الطوسی، قطب پنجم سلسله طریقت نعمت اللهی سلطان علیشاهی گنابادی. کنیه ی آن جناب ابوالقاسم، نام شریفش علی، و از مشاهیر عرفای قرن پنجم و خلیفه ی شیخ ابو عمران مغربی است.  

شیخ ابوالقاسم گورکانی

بزرگداشت بزرگداشت حضرت شیخ ابوالقاسم گورکانی [ قطب هشتم سلسله طریقت نعمت اللهی سلطان علیشاهی گنابادی]   یک پژوهشگر فلسفه و عرفان اسلامی با اشاره به اینکه اردیبهشت سال آینده همایش بزرگداشت شیخ ابوالقاسم گورکانی در سرای اهل قلم برگزار می شود، گفت: این عارف اگر شناخته شود بسیاری از سلسله های عرفانی شناخته می شود.ادامه خواندن «شیخ ابوالقاسم گورکانی»