عکس/215

1- حضرت آقای صالح علیشاه 2- حضرت آقای رضاعلیشاه 3- آقای حاج محمدباقر سلطانی 4- آقای حاج محمد صادق سعیدی (معین) 5- آقای حاج محمدعلی امینی 6- آقای حاج محمد کاظمی 7- آقای حاج شکرالله سالاری 8- آقای عبدالکریم نعمت اللهی (کوثری) ؟ 9- ؟ 10- ؟

عکس/259

حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیدختی (صالح علیشاه) و جناب آقای حاج شیخ عبدالله صوفی املشی گیلانی (درویش عزّتعلی) رحمت الله علیهما. نفر سمت راست عکس، مرحوم محمد رضا بقائی، اخرین کدخدای بیدخت؛ کلاهی سمت چپ، مرحوم حاج شکرالله سالاری./ مکان: درب غربی بقعه مزار سلطانی؛ زمان: مرداد 1334. (عکس از کانال تلگرام پیامادامه خواندن «عکس/259»

عکس/254

از راست به چپ:  …؟، حاج میرزا محمد باقر سلطانی، جناب حاج سلطانحسین تابنده (رضاعلیشاه)، حاج سید ابوالقاسم روح الامین، حاج دکتر حسینعلی سعادتی، حضرت آقای صالح علیشاه، حاج شکرالله سالاری بیدختی، … ؟، … ؟./       مکان: نجف اشرف     زمان: خرداد 1344.                ادامه خواندن «عکس/254»

عکس/252

حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیدختی صالح علیشاه، قطب سی و ششم سلسله طریقت نعمت اللهی سلطان علیشاهی (گنابادی). از بیدختی ها علاوه بر جناب آقای حاج سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه، حاج محمد باقر سلطانی و حاج دکتر حسینعلی سعادتی، حاج شکرالله سالاری بیدختی در عکس دیده می شود.

عکس/247

حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی رضا علیشاه (طاب ثراه)                                                 حاج آقا علیمحمد سلطانپور و آقایان (از راست به چپ): حاج محمد نورائی بیدخت (مجاز نماز محترم سابق بیدخت)، ….، عبدالکریمادامه خواندن «عکس/247»

عکس ۲۳۹

از راست به چپ: زنده یادها استاد حسین زارع حقیقی٬ —٬ استاد محمد شکسته٬ حاج محمد کاظمی (سراچه)٬ حاج محمد رضا مویدی٬ حاج حسن صفری٬ حاج شیخ ابراهیم کاظمی (مأذون محترم اقامه جماعت فقرای بیدخت)٬ چهار نفر مهمانان شهرداری. پشت سر مهمانان: زنده یادها حاج شکرالله سالاری٬ حاج محمدعلی امینی (شهردار)٬ حاج اسماعیل صاحبی٬ حاجادامه خواندن «عکس ۲۳۹»

عکس/186

از راست به چپ: آقایان حاج عزیزالله معینی، شادروان حاج اسماعیل صاحبی، شادروان حاج شکرالله سالاری، حاج ضیاءالدین صاحبی، شادروان حاج میرزا محمد شفیع نورائی بیدختی. زمان:سال 1338 خورشیدی. مکان: بیدخت؛ منزل مرحوم ملا نورعلی نورائی.

عکس/160

حضرت آقای صالح علیشاه (طاب ثراه) در میان جمعی از فقرا. آقای حاج شیخ علی اکبر عارف کاشانی (1268 – 1346 خورشیدی)، مأذون محترم اقامه ی جماعت فقرای کاشان، در سمت راست حضرت آقا دیده می شوند. از بیدختی ها آقایان آقا محمد کاشانی، حاج حسینعلی دهقانی، حاج شکرالله سالاری،حاج علی احمدی، محمد محمدیان، وادامه خواندن «عکس/160»

عکس/146

حضرت آقای صالح علیشاه و همراهان در نجف اشرف / خرداد 1344 خورشیدی. از بیدختی ها علاوه بر حضرت آقای رضا علیشاه، حاج میرزا محمد باقر سلطانی و حاج حسینعلی سعادتی، آقای حاج شکرالله سالاری (پشت سر حضرت آقا)  در عکس دیده می شود.

یاد یاران/27

زنده یاد آقای حاج شکرالله سالاری بیدختی (فرزند کربلائی عبدالعلی)، پدر آقایان دکتر علی سالاری و حمید سالاری، روز پنجشنبه 20 شهریور 1393 دعوت حق را لبیک گفت و در صحن مزار متبرک سلطانی بیدخت آرام گرفت. روحشان شاد. یادشان گرامی.