برگی از یک کتاب/47

برگی از کتاب زیر آسمان بیدخت (جلد اول) به مناسبت فرارسیدن 26 ربیع الاول 1437، یکصد و دهمین سالروز شهادت حضرت آقای سلطان علیشاه (26 ربیع الاول 1327)، قطب سی و چهارم سلسله طریقت نعمت اللهی سلطان علیشاهی (گنابادی)      در خدمت حضرت آقای سلطان‌علیشاه (طاب ثراه) کربلائی ملّا اسدالله نورائی بیدختی همچون پدرش، ملّاادامه خواندن «برگی از یک کتاب/47»

عکس/142

نمونه خط مرحوم آخوند ملاخداداد خیبرگی در اول یک نسخه ی خطی کتاب شهیدیه. (دوشنبه 7 جمادی الثانی 1345 قمری برابر یکشنبه 20 آذر 1305 شمسی)