عکس/227

حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضا علیشاه  و  جناب آقای حاج علی محمد سلطانپور  رحمت الله علیهما از بیدختی آقایان حاج عبدالعزیز بدیعی (مأذون محترم اقامه جماعت فقرای بیدخت) و اسماعیل علی اصغری در سمت راست؛ و آقایان حاج محمد حسن کاخکی (مأذون محترم دیگر اقامه جماعت فقرای بیدخت) و زنده یاد حاج سلیمان هاشمی درادامه خواندن «عکس/227»

یاد یاران/45

قدیم ترین معمار سنّتی بیدخت شاد روان حاج سلیمان هاشمی (متولد 4 اسفند 1307)، فرزند استاد محمد حسین، فرزند حاج ابراهیم، روز یکشنبه 29 شهریور 1394 به رحمت ایزدی پیوست و در صحن بالای مزار سلطانی بیدخت آرام گرفت. ایشان در معماری سنتی مهارت داشت ودر بیدخت و دیگر نقاط گناباد آثاری از خود بهادامه خواندن «یاد یاران/45»

عکس/83

از راست به چپ(نشسته): آقایان حاج محمد نورائی بیدخت، مهندس عبدالصالح سلطانپور، حاج علی محمد سلطانپور، حضرت آقای رضا علیشاه، جناب آقای حاج محمد خان راستین(درویش رونقعلی)، حاج موسی خدادادی اهوازی. بیدختی های ایستاده: آقایان مسعود خردمند، حاج محمد حسن کاخکی، حاج سلیمان هاشمی، حاج غلامرضا دهقان، اسماعیل علی اصغری، و … زمان: سال 1360ادامه خواندن «عکس/83»