عکس 290

به بهانه روز بزرگداشت مقام معلم: یادی از معلمان گرامی سال های پیش بیدخت به مناسبت روز بزرگداشت مقام معلم: ردیف جلو، از راست: آقایان علی کاظمی (دانش آموز، فرزند کربلائی غلامرضا)، ابوالحسن سلطانخواه، محمد نیکخواه (خیبری)، یدالله تابان، حاج شیخ علی ذوقی. ردیف دوم از راست: آقایان سمیعی (دلویی)، محمد باقری (دلویی)، حاج محمدادامه خواندن «عکس 290»

عکس/218

به بهانه ی روز بزرگداشت مقام معلم، و به یاد قدیم ترین معلم بیدختی دبستان جامی بیدخت: آقای حاج محمد نورائی بیدخت (ماذون محترم سابق اقامه جماعت فقرای بیدخت). تولد: 10 مهر 1295 /تحصیلات: ششم ابتدائی / استخدام: اول بهمن 1316 / بازنشست: اول بهمن 1346 / درگذشت: 22 فروردین 1374.  

روز معلم

سلام ودرود بر معلمان وسلام بر اساتید محترم خوب است سابقه تاریخی روز معلم را یادآوری نماییم: در روز 12 اردیبهشت سال 1340 خورشیدی معلمان کشور جهت احقاق حقوق حقه خود و با هدایت معلم محبوب مرحوم آقای محمد درخشش دست به اعتراض و اعتصاب سراسری زدند. معلمین تهران در روز 12 اردیبهشت قصد ورودادامه خواندن «روز معلم»

روز معلم

آقای حاج محمد نورائی بیدخت (10 مهر 1295 – 22 فروردین 1374)، مأذون محترم فقرای بیدخت، در واقع قدیم ترین معلم دبستان جامی بیدخت بود. ایشان در تاریخ 16 بهمن 1316 در وزارت معارف و صنایع مستظرفه (آموزش و پرورش فعلی) استخدام و در 16 بهمن 1346 بازنشسته شد. بر اساس جلد اول کتاب زیرادامه خواندن «روز معلم»