سخن مجذوب/16

 بیانات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوب‌علیشاه)  گزیده‌ای از جزوه‌ی صد و هفدهم، گفتارهای عرفانی، تاریخ 9 مرداد 1390 امروز آخر ماه شعبان است یعنی از فردا باید روزه بگیریم. برای روزه خیلی فواید گفته‌اند، ما به فوایدش کار نداریم یعنی اگر ایمان ما قوی باشد، روزه که می‌گیریم روزه ما را قوی‌تر همادامه خواندن «سخن مجذوب/16»

لطایف/24

 مُهر دهان زني مي خواست در ماه شعبان از بزازي پارچه اي نسيه بخرد به وعده ي ماه رمضان. بزاز گفت: «مي ترسم كه خُلف وعده كني.» زن گفت: «سوگند به مُهر دهانم كه خلف وعده نخواهم كرد.» بزاز پرسيد: «كدام مُهر؟» زن جواب داد: « قضاي رمضان سال گذشته را روزه دارم.» بزاز گفت:ادامه خواندن «لطایف/24»