عکس/205

جناب آقای سید مرتضی محجوبی (رشید علی)، شیخ بزرگوار سلسله طریقت نعمت اللهی سلطان علیشاهی (گنابادی) در باشگاه ورزشی و گود باستانی صالح بیدخت. (عکس از برادر عزیز، آقای عباس کاخکی)

عید سعید فطر

عید سعید فطر 1435 (7 مرداد 1393) با حضور حضرت آقای مجذوب علیشاه مکان:  حسینیه امیر سلیمانی تهران (با تشکر از آقا شهاب عزیز به خاطر عکس های خوبشان)

گود باستانی صالح بیدخت

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه در گود باستانی صالح بیدخت جنابان آقایان سید احمد شریعت (درویش فیضعلی) و سید مرتضی محجوبی (رشیدعلی)، مشایخ بزرگوار سلسله، حضور دارند. آقایان عبدالهادی هاشمی (پشت سر حضرت آقا) و حاج عبدالرضا کاشانی (داخل گود) در عکس دیده می شوند.