عکس/289

حضور گروهی از ورزشکاران خراسان در بیدخت در سال 1343 حاضران در این عکس عبارتند از آقایان (1) حاج محمد حسین کاظمی مقدم، فرزند حاج کاظم (2) حاج محمدحسین میرعلیزاده، فرزند میرعلی (3) حاج محمد صفری، فرزند عباسعلی (4) محمد باقر بهرامی، فرزند … (5) استاد عباسعلی مقنّی، فرزند … (6) دکتر نصرالله حرباء چهارمحالی،ادامه خواندن «عکس/289»

عکس/19

حضرت آقای صالح علیشاه …………………………. از راست به چپ: حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی (رضاعلی)، کربلائی ملا اسدالله نورائی بيدختي، — ، جناب آقای سید هبة الله جذبی (ثابتعلی)، — ، حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیدختی صالح علیشاه، و دکتر حربا در عکس دیده می شوند. مکان: سراچه (بیرونی) حضرت آقا، بیدختادامه خواندن «عکس/19»