عکس/54

حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی رضاعلیشاه در مراسم ذبح گوسفند در عید سعید قربان سال (؟) آقایان حاج دکتر حسینعلی سعادتی (با کلاه شاپو)، کربلائی محمد کاظم دهقانی، جنیدی نیشابوری، حاج شکرالله سالاری (درحال گفتگو با حضرت آقا)، حاج ابوالقاسم زمانی (با کلاه روسی)، حسین عباسی و … در عکس دیده می شوند. مکان:ادامه خواندن «عکس/54»

عکس/260

حضرت آقای حاج شیخ محمدحسن بیدختی صالح علیشاه قدّس الله سرّه العزیز و جمعی از فقرا. در این عکس از بیدختی ها آقایان حاج سلطانحسین تابنده (رضاعلیشاه)، حاج ابوالقاسم نورنژاد (درویش صابرعلی)، حاج محمدباقر سلطانی، حاج دکتر حسینعلی سعادتی، حاج عبدالله صدرالاشراف، حاج آقای معین، کربلائی ملا اسدالله نورائی، کربلائی شیخ علی صفری، کربلائی حسنادامه خواندن «عکس/260»

عکس/123

حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیدختی صالح علیشاه ردیف بالا از راست به چپ: آقایان مشهدی اسماعیل کاشی (باغبان)، استاد یوسفعلی میرعلیزاده، حاج محمد حسین میرعلیزاده، مشهدی اسماعیل مهربانی (نیشابوری)، حسین محمدیان. ردیف وسط از راست به چپ: ؟ ، حاج محمد کاظمی، استاد عباسعلی مقنی، حاج حسینعلی دهقانی، عزیزالله صفاریان، کربلائی اسماعیل زمانی،ادامه خواندن «عکس/123»

عکس/77

حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی رضا علیشاه در میان جمعی از فقرا از فقرای بیدختی آقایان اسدالله فتاحی نژاد، … مرادی، حاج عبدالعلی هاشمی، حاج حسینعلی دهقانی در عکس دیده می شوند. مکان: بیدخت

عکس/50

حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیدختی صالح علیشاه و جمعی از فقرا آقایان حاج محمد علی امینی (شهردار بیدخت)، حاج شکرالله سالاری، حاج محمد نورائی، حاج حسینعلی دهقانی، حاج حسن صفری (فرزند کربلائی عباس)، حاج حسن محمد نژاد (حج حسنا)، هادی دانشگر (سمنانی) و … در عکس دیده می شوند. مکان: سراچه (بیرونی) حضرتادامه خواندن «عکس/50»

عکس/34

حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیدختی صالح علیشاه اقایان حاج سلطانحسین تابنده (رضا علیشاه)، حاج محمد باقر سلطانی،حاج حسینعلی سعادتی، حاج ابوالقاسم نورنژاد، حاج محمد خان راستین (درویش رونقعلی)، حاج محمد صادق سعیدی (معین)، … و جمعی از بیدختی ها: آقایان کربلائی ملا اسدالله نورائی، میرزا عبدالعلی بدیعی، کربلائی حسین باقری،کربلائی حسن ملا (محمدی)،ادامه خواندن «عکس/34»

عکس/23

نشسته: حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیدختی صالح علیشاه ، قطب سی و ششم سلسله طریقت شاه نعمت اللهی سلطان علیشاهی گنابادی ایستاده ها از راست به چپ: آقایان حاج حسن زارع حقیقی، حاج حسین دهمرده، حاج عبدالعلی هاشمی، حاج شکرالله سالاری، حاج محمد کاظمی( سراچه)، کربلائی ملا اسدالله نورائی، سرگرد خلبان شادانباز، کربلائیادامه خواندن «عکس/23»

عکس/16

از راست به چپ: ردیف نشسته جلو: آقایان – ، علی اصغر فقیرزاده کاشانی (رئیس اداره پست و تلگراف بیدخت)، – ، – ، – ،- ، – حاج محمد حسن خان منصوری نوده (داماد حاج آقای صدر)، حاج سلطان محمد نوری، حضرت آقای رضاعلیشاه، – ، شیخ محمد حسن نیکخواه خیبری (پدر خانم آقایادامه خواندن «عکس/16»

عکس/14

حضرت آقای حاج سلطانحسين تابنده گنابادي رضا علیشاه قطب سي و هفتم سلسله طريقت نعمت اللهي سلطان عليشاهي گنابادي از راست به چپ، ردیف جلو: آقایان …، حاج امیر سعیدی، حاج حسینعلی دهقانی، حاج غلامحسن شفیعی بیدختی، سید علی بیداد، حاج شیخ محمد رضا کاظمی، حاج محمد علی امینی، ضیاءالحق. پشت سر حاج آقای امینی:ادامه خواندن «عکس/14»

عکس/13

نشسته،از راست به چپ: زنده یادها آقایان سید جلال کاشی (باغبان باغ صالح آباد)،  آقای علی اشرف قانعی، حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی رضاعلیشاه، حاج شیخ علی ذوقی بیدختی. ایستاده، از راست به چپ: زنده یادها آقایان حاج اسمعیل صاحبی، یوسفعلی مرشدیان (دایی آقایان عبدالله، حسین و حسن کاشانی فر) و حاج حسینعلی دهقانی