یک خبر

نخستین بهداری بیدخت به پارکینگ عمومی تبدیل شد! به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ پس از عملیات خاکبرداری زمینِ نخستین بهداری شهرستان بیدخت در هفته‌ی گذشته، اخیراً در اقدامی تازه زمین این بهداری به پارکینگ عمومی تبدیل شد. بنابر این گزارش؛ زمین این بهداری در زمان حضرت آقای صالح‌علیشاه، توسط این قطب دراویش نعمت‌اللهی گنابادی به صورتادامه خواندن «یک خبر»

برگی از یک کتاب/43

به بهانه ی تصمیم شهرداری بیدخت مبنی بر فروش قطعه زمین  درمانگاه سابق بیدخت. برگی از کتاب «بیدخت را بشناسیم»: در سال 1335[شمسی] مرحوم آقای صالح علیشاه قدّس سرّه با کمک اهالی زمینی به مساحت سه هزار متر در حاشیه خیابان روشن، که اکنون شهید دهقان نامگذاری شده، برای محل بهداری به دولت واگذار وادامه خواندن «برگی از یک کتاب/43»

یاد یاران/17

آقای حاج حسن صفائی بیدختی      زنده یاد حاج حسن صفائی (ذوقی سابق)، فرزند کربلائی عباس، فرزند  کربلائی محمد موٌذّن، از فقرای با محبت و مهمان نواز بیدخت بود. کارمند وزارت بهداری بود. سال های خدمت خود را در درمانگاه بیدخت و در اداره بهداری شهرستان گناباد سپری ساخت. فردی بود بسیار خوش ذوق وادامه خواندن «یاد یاران/17»