عکس 290

به بهانه روز بزرگداشت مقام معلم: یادی از معلمان گرامی سال های پیش بیدخت به مناسبت روز بزرگداشت مقام معلم: ردیف جلو، از راست: آقایان علی کاظمی (دانش آموز، فرزند کربلائی غلامرضا)، ابوالحسن سلطانخواه، محمد نیکخواه (خیبری)، یدالله تابان، حاج شیخ علی ذوقی. ردیف دوم از راست: آقایان سمیعی (دلویی)، محمد باقری (دلویی)، حاج محمدادامه خواندن «عکس 290»

یادی از گذشته/39

پای جامه ی آبی تنها چیزی که از اولین روز ورود به کلاس اول ابتدائی در سال تحصیلی 34-35 در دبستان جامی بیدخت به یاد دارم، تصویر همکلاسی عزیزم زنده یاد عبدالقادر امانیان (1328/1/16 -1387/4/3)، فرزند مرحوم حاج ابراهیم، است. با مرحوم عبدالقادر همبازی و به قول معروف بچه محل بودم. تعدادی از دیگر همکلاسیادامه خواندن «یادی از گذشته/39»

برگی از یک کتاب/26

برگی از  کتاب «تاریخ و جغرافی گناباد» خیبری* یکی از دهات مرکزی گناباد خیبری است که متصل به دلوئی و در شمال شرقی آن واقع شده است. ابنیه و ساختمان های این دو آبادی به یکدیگر متصل است و از موضع معیّنی از یکدیگر جدا می شوند. و با اینکه به یکدیگر متصل می باشند،ادامه خواندن «برگی از یک کتاب/26»

عکس/55

از راست به چپ: آقایان حاج محمد نورائی بیدخت، محمد نیکخواه خیبری، عباسعلی کاظمی بیدختی (آموزگاران محترم دبستان جامی بیدخت) زمان: عید غدیر 1380 برابر 12 خرداد 1340 مکان: صحن پائین مزار سلطانی بیدخت، گناباد